www.skatteverket.se
Riksskatteverkets hemsida: Innehåller en hel del matnyttig information inom skatteområdet. Här kan du beställa ett bra kontrolluppgiftsprogram.

www.plusgirot.se
Här kan du finna en persons eller ett företags plusgironummer. Även sökning åt ”andra hållet” för att hitta ägaren till ett visst plusgironummer.

www.bankgirot.se
Samma som ovan men för bankgirot.

www.sjv.se
Jordbruksverkets hemsida: här finns mycket EU-information.

www.jti.se
Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Handlar om teknik för jordbruket.

www.lantbruk.com
Tidningen Lands hemsida. Här kan du lätt klicka dig fram till en ganska detaljerad väderprognos.