Min bakgrund

Jag som driver Agrarius heter Arne Jonsson. Efter akademisk examen i Uppsala (pol.mag.) startade jag i början av 70-talet min yrkesverksamhet som lantbrukare och redovisningskonsult. Sedan dess har jag arbetat på LRF-konsult och på en privat redovisningsbyrå, samtidigt som jag drivit lantbruk med spannmålsodling som huvudsaklig inriktning.

Under tiden har jag kompletterat min utbildning med lantbruksutbildning på Stenkvistaskolan, utbildning till fastighetsmäklare i Norrköping samt kurser i beskattningsrätt och handelsrätt på Mälardalens högskola.

Jag är numera auktoriserad redovisningskonsult och tillhör branschorganisationen SRF – Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.


Företagets bakgrund

Agrarius har jag drivit sedan 1 januari 1999. Kundkretsen består till största delen av lantbrukare, men där finns även webbdesignare, utbildare och entreprenörer.

Efter en utdragen kamp med Patent och Registreringsverket lyckades jag till slut hitta ett namn som fick nåd inför myndigheten och som inte redan var upptaget.

Ordet AGRARIUS är latin och betyder ungefär ”person boende på landet”, vilket jag tyckte passade bra just för mig. Inte nog med att jag bor på landet – jag har även mitt kontor hemma på gården i behaglig närhet till lantbruket.